Logginn NettBank Logg inn NettBedrift
Prisliste Andre produkter

Prisliste

Konto

Folio konto 0 - 100.000 0,45% Folio konto  > 100.000 1,45% Skattetrekkskonto 0,45%

Lån og kreditter

Nedbetalingskreditt fra 4,95 % Kassekreditt fra 7,95 % Garantier fra 2,00 % Etableringsomkostninger min. kr 1.500,- 0,25 % Depotomkostninger kr 1000,-

Betaling

Nettbank Nettbank giro m/ KID-nummer kr 2,00 Nettbank giro m/ melding kr 3,50 Kvittering uten oblat kr 15,00 Kvittering med oblat kr 15,00 SMS varsling ved kontobevegelser i Nettbank kr 3,00 Elektronisk sikkerhetskort pr. mnd. kr 10,00 Erstatning av tapt sikkerhetskort kr 120,00 Stoppe en betaling/starte en stoppet betaling kr 6,00 Sperre/heve sperre av et fast betalingsoppdrag kr 6,00 Melding om ikke utført oppdrag kr 20,00

Nettbedrift Etablering Etablering av avtale inkl. bruker/sikkerhetskort nr. 1 kr 0,00 Tilgang - integrasjon med ERP/utland kr 0,00 Pr. bruker/sikkerhetskort utover nr. 1 kr 200,00 Tilknytning ekstra foretaksnummer kr 500,00 Tilknytning fremmed konto kr 250,00 Endring av foretaksnummer kr 1.000,00 Månedsavgifter Drift og vedlikehold pr. avtale kr 80,00 Drift og vedlikehold pr. avtale med integrasjon kr 300,00 Sikkerhetskort, utover nr. 1 kr 15,00 Transaksjoner Overføring mellom egne konti kr 0,00 Kontoinformasjon kr 0,00 Betaling med KID kr 1,00 Betaling med melding kr 5,00 Betaling uten melding kr 1,50 Betaling uten mottakers kontonummer kr 125,00 Lønnsutbetaling pr. lønnsmottaker kr 1,50 Support, pr. påbegynt time etter avtale kr 1.000,00

Avtalegiro Kontakt Sparebanken Øst

OCR-giro Kontakt Sparebanken Øst

Betalingsterminaler Kontakt Sparebanken Øst

Kort

Visa Classic kort, årspris kr 280,00 Visa Bedrift kort, årspris første år kr 0,00 Visa Bedrift kort, årspris fra andre år kr 295,00 Uttak i Sparebanken Øst minibanker hverdager
fra kl. 08.00-17.00
kr 0,00 Uttak i Sparebanken Øst minibanker forøvrig kr 5,00 Uttak i andre minibanker i Norge kr 7,00 Varekjøp i betalingsterminaler kr 2,50 Visa kontantuttak i utlandet kr 55,00 Nødkort eller nødkontanter Visa kr 1.000,00
Bruk av Visa-kort i utlandet - valutapåslag 1,75%. Ved bruk av Visa kort i utlandet blir beløpet omregnet til norske kroner av Visa International. Omregningskursen som blir benyttet ved uttak i utlandet er basert på markedskurs (som Visa har forhandlet seg frem til hos Chase Manhattan Bank og Citibank) kl.17.00 før avregning.