Logginn NettBank Logg inn NettBedrift
Andre produkter

Kassekreditt

En kassekreditt gjør at bedriften har penger tilgjengelig til en hver tid for løpende inn- og utbetalinger innenfor en bevilget låneramme. Kassekreditten er knyttet til driftskontoen, og nedbetaling blir gjort etter behov og avtale.

Garanti

En garanti er en tjeneste som forretningspartene kan benytte for å forsterke og/eller stille sikkerhet for sine forpliktelser i en kontrakt. En garanti utstedes for deg som kunde (garantidebitor), og du er ansvarlig for å tilbakebetale bankens eventuelle utbetaling med tillegg av renter og omkostninger. Før vi utsteder en garanti blir det foretatt en kredittvurdering av din bedrift og sett på eventuelle krav om sikkerhetsstillelse.

Nedbetalingslån

I bedriftsbanken.no kan du låne inntil 3 mill kr hovedsaklig med pant i fast eiendom. Det kan også stilles andre typer sikkerhet som tilleggssikkerhet. Avdragstid, rentesats og andre vilkår vil avhenge av bedriftens betalingsevne, samt verdien av den pantesikkerhet som kan stilles.

Bli kunde Ny kunde?
For å søke om lån og kreditter hos oss må du først bli kunde.
Klikk på bli kunde - og søk samtidig om lån i bedriftsbanken.no.

Søk om lån Allerede kunde?
Dersom du er kunde fra før kan du gå rett til lånesøknaden.
Klikk på søk om lån - og få svar i løpet av neste arbeidsdag.