Logginn NettBank Logg inn NettBedrift
Andre produkter

Nettbank

Med nettbank kan du se hva du har på konto, overføre penger mellom dine egne konti eller betale regninger. I nettbanken kan du også inngå avtale om eFaktura eller avtalegiro slik at betalingen går automatisk.

Nettbedrift

Nettbedrift er en internettløsning for elektronisk betalingsformidling. Den gjør det mulig for bedriften å betjene sine konti og foreta alle ut- og innbetalinger via et brukervennlig web-grensesnitt. Det er ingen installasjon av programvare. Nettbedrift kan benyttes som en frittstående løsning eller integreres i bedriftens økonomisystem.

AvtaleGiro

Med AvtaleGiro blir regningene betalt direkte fra konto på forfallsdato. Du kan inngå avtale om AvtaleGiro for automatisk betaling av faste regninger. Du kan også inngå AvtaleGiro med dine kunder dersom du har en fast kundemasse der du mottar betalinger regelmessig, har stort transaksjonsvolum eller har mange kunder.

OCR-giro

For å kreve inn penger kan du også benytte deg av OCR-giro. Som betalingsmottaker sender du kunden en faktura med KID-nummer (kundeidentifikasjon) som identifiserer betaleren og hva betalingen gjelder. Når kunden betaler fakturaen, får bedriften en spesifikasjon av innbetalingene på en OCR-fil for automatisk oppdatering av kundereskontroen. Du slipper dermed den manuelle jobben med å registrere innbetalinger.

Bestill betalingstjenester

Før du bestiller produkter må du bli kunde i bedriftsbanken.no.